The Able Label

Zjednodušujeme procesy štítkovania vašej spoločnosti

Štítkovanie výrobkov je komplexná záležitosť pre každú spoločnosť. Nielen preto, že zahŕňa základné aspekty výroby v súlade s predpismi, ale predovšetkým preto, že ide o komplexný prvok, ktorý často spôsobuje chyby a predstavuje náklady, ktoré je možné eliminovať.

Už ste niekedy premýšľali o tom, koľko času investujete do navrhovania, tlače a skladovania štítkov? Koľko tlačiarní musíte použiť na ich výrobu? Na koľkých externých dodávateľov sa musíte obrátiť? Koľko miniete na spotrebný materiál? Koľko chýb sa urobí vo fáze zostavovania sád štítkov tak, aby zodpovedali výrobku?

Ak ste si položili aspoň jednu z týchto otázok, The Able Label je riešenie, ktoré ste hľadali.

The Able Label je revolučný Systém, ktorý vyrobí na jedinom hárku všetky štítky potrebné pre vaše výrobky. Prostredníctvom hardvérových prvkov (počítača a tlačiarne) a softvéru, prispôsobeného vašim potrebám vám umožníme vytlačiť štítky rôznych formátov a materiálov v jednom jedinom module.

Softvér

Softvér na spravovanie a tlač štítkov, prepojený s vaším systémom riadenia.

Hardvér

Jediná laserová tlačiareň, nastavená ad hoc pre tlač na jeden jediný hárok z kompozitných materiálov, v súlade s charakteristikami štítkov vašich výrobkov.

Všetky štítky na jednom hárku

Moduly spracovania papiera, ktoré umožňujú zlúčenie jednotlivých štítkov do jediného hárku. Štítky budú mať rovnakú veľkosť a rovnaké charakteristiky ako tie, ktoré používate.

Chcete používať The Able Label pre vaše výrobky?

Vyvinuli sme The Able Label, ktorý je možné aplikovať na všetky výrobky, ktoré vyžadujú komplexné spravovanie štítkovania. Výrobky, pre ktoré sú potrebné napríklad registračné štítky, servisné štítky, certifikačné štítky, štítky obalov…

Štítky, ktoré je treba tlačiť na rôzne materiály, ako je kancelársky papier, nezmazateľné syntetické materiály, vymeniteľný papier, s ušľachtilou povrchovou úpravou alebo obsahujúce RFID a NFC, tlačením čiernobielych a farebných prvkov na ten istý hárok.

Používame podpory spracovania papiera, ktoré spĺňajú certifikácie, požadujúce smernicou o strojových zariadeniach rôznych európskych a mimoeurópskych krajín vrátane Spojených štátov.

Pre väčšie rešpektovanie životného prostredia sme získali certifikáciu FSC: tlačíme na kontrolované papierové nosiče, certifikované značkou kvality.

Chcete nejaký príklad štítku?

Zváračky / zváracie stroje

 • Strieborný polyester
 • Lepiaci papier / samolepiaci papier
 • Farebná tlač

Kotle

 • Lesklý papier
 • Biely polyester
 • RFID

Chladničky

 • Biely polyester
 • Permanentný lepiaci papier / permanentná samolepka
 • Snímateľný lepiaci papier samolepiaci papier / snímateľná samolepka

Kotol na biomasu

 • Sada 3 listov/hárkov
 • Farebná tlač
Hárky pre tlač štítkov sú pred-rezané podľa vašich potrieb; navrhnuté “na mieru” ako výsledok spojenia všetkých jednotlivých štítkov vášho výrobku do jedného jediného hárka zariadenia, rešpektujúc rozmery, farby a technické vlastnosti, ktoré potrebujete


Koľko stojí The Able Label?

Nič.
Personalizácia softvéru a integrácia s vašim systémom riadenia je bezplatná.
Laserová tlačiareň, nakonfigurovaná podľa vašich potrieb, je bezplatne zapožičaná.
Údržba systému, asistencia a zálohovanie sú bezplatné.

Čo platíte?
Platíte iba hárky štítkov, ktoré vytlačíte.

Údržba a servis

Všetky systémy sú neustále monitorované a periodicky aktualizované kontrolami v spoločnosti.

Každý systém The Able Label je vždy vybavený dodatočnou tlačiarňou. Tlačiareň je už nastavená tak, aby pracovala bez zastavenia výroby.

Náš Zákaznícky servis je v prevádzke aby okamžite vykonal zákrok na diaľku s cieľom vyriešiť problém a v prípade potreby vyslal operátora do sídla vašej spoločnosti.

Žiadne ďalšie náklady.
V prípade poškodenia tlačiarne sa The Able Label zabezpečí prevzatie, opravu alebo výmenu zariadenia, ktoré má byť opravené.

Hárky dodávame vo formáte vhodnom na tlač všetkých štítkov vášho výrobku. 
Pred-rezané hárky sú výsledkom zlúčenia vašich jednotlivých štítkov do jedného jediného hárka zariadenia, rešpektujúc rozmery, farby a technické vlastnosti, ktoré potrebujete.

Keď vám hárky dochádzajú, dodáme vám ďalšie. 

Údaje, ktoré sa majú tlačiť, sú importované priamo z vášho systému spravovania.

Softvér The Able Label navzájom komunikuje s programami používanými vo vašej spoločnosti tak, aby ste mali vždy istotu o správnosti údajov a možnosti okamžitých zmien.

Nebudete musieť strácať čas úpravami štítkov: po zmene údajov vo vašom systéme spravovania, budú nové charakteristiky okamžite prenesené do Systému The Able Label.

Všetky aktivity sú monitorované v reálnom čase Systémom The Able Label, ktorý tiež spravuje históriu tlače. 

 

Chcete vidieť systém, aplikovaný na váš výrobok?

Výhody v skratke

FÁZA PROCESUDNES VO VAŠEJ SPOLOČNOSTIS THE ABLE LABEL
ŠTÍTKY S RÔZNYMI FORMÁTMIVeľa tlačiarní, Veľa štítkov1 tlačiareň 1 hárok so všetkými štítkami
ŠTÍTKY S RÔZNYMI MATERIÁLMIVeľa tlačiarní, Veľa štítkov1 tlačiareň 1 hárok so všetkými štítkami
ZMENA ŠTÍTKOVKomplexnáOkamžitá
RUČNÉ ČINNOSTIÁnoNie
ĽUDSKÉ CHYBYMožnéNemožné
MONTÁŽ ŠTÍTKUÁnoNie
ZHODA ÚDAJOVNeistáIstá na 100%
ZASTAVENIE STROJAMožnéNemožné


Ako pracujeme

The_able_label_how-we-work
Preventívna bezplatná analýza


Vopred identifikujeme vaše skutočné potreby z hľadiska objemov, ktoré sa majú tlačiť a materiálov, ktoré majú byť použité.

Predbežný priemyselný test


Každý projekt je sprevádzaný predbežným priemyselným testom v mierke, ktorý podporuje jeho uskutočniteľnosť a umožňuje vám vyhodnotiť výhody systému.

Aktivácia


Systém aktivujeme a poskytneme vám všetky prostriedky asistencie na diaľku, zálohovania a uskladnenia materiálov v našich skladoch, aby sme vám garantovali nepretržitú výrobu.

Vybrali si The Able Label

12 miliónov

ročne vytlačených modulov štítkov

80 softvérov

prispôsobených na základe výrobných potrieb

300 spoločností

ktoré používajú náš Systém

The-Able-Label

Vyžiadajte si ukážku

Požiadajte o bezplatnú demo verziu a zistite ako The Able Label môže zlepšiť váš systém štítkovania. Vyplňte formulár a budete kontaktovaní jedným z našich odborníkov.

  Arrow-up